สมัคร

ทริปต่อไป 6-7 ตุลาคม
thumb_up_alt
thumb_up_alt
assignment_ind
assignment_ind
face
chat
phone_iphone
cake
email
school
school
work
laptop_mac
ผลทดสอบบุคลิกภาพ

คุณเป็น
Notice: Undefined variable: letter_1 in /home/ton/jurgun/register.php on line 750

Notice: Undefined variable: letter_2 in /home/ton/jurgun/register.php on line 750

Notice: Undefined variable: letter_3 in /home/ton/jurgun/register.php on line 750

Notice: Undefined variable: letter_4 in /home/ton/jurgun/register.php on line 750
บุคลิกภาพ 1

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
เสียงจอแจและฝูงชนไม่เป็นปัญหา

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
มักเลี่ยงฝูงชนและชอบความสงบ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
ฟังน้อยกว่าพูด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
ฟังมากกว่าพูด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
สื่อด้วยความกระตือรือร้น

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
เก็บความกระตือรือร้นไว้ในใจ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
เสียสมาธิง่าย

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
มีสมาธิดี

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
พูดคุยกับคนง่ายและชอบร่วมกิจกรรม

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
เลือกพบคนและกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
พูดโดยไม่ทันคิด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
คิดดีแล้วค่อยพูด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
อยู่ว่างไม่ได้ ต้องหาอะไรทำ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
ให้เวลาตัวเองเพื่อนั่งคิดถึงสิ่งที่ได้ทำไป

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
ชอบทำงานและสังสรรค์เป็นกลุ่ม

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
ชอบสังสรรค์ในกลุ่มเล็ก หรือทำงานเอง

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 773
ชอบเป็นคนเด่นในงาน

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 791
ชอบเป็นแนวร่วม
บุคลิกภาพ 2

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
เรียนรู้สิ่งใหม่จากการสังเกตและลองทำ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
เรียนรู้สิ่งใหม่จากแนวคิดกว้างๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ให้ความสำคัญกับวิธีการที่มีหลักการเป็นขั้นเป็นตอน

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ให้ความสำคัญกับวิธีการที่ไม่ธรรมดาที่เกิดจากแรงบันดาลใจ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ให้ความสำคัญกับประสบการณ์จริง

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นไปได้

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ให้ข้อมูลชัดเจนพร้อมรายละเอียด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
มักจะให้ข้อมูลกว้างๆ บรรยายให้เห็นภาพ และใช้คำเปรียบเทียบ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ประพฤติตนอย่างสมเหตุสมผล

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ประพฤติตนตามความคิดสร้างสรรค์

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
อาศัยประสบการณ์ในอดีต

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
อาศัยลางสังหรณ์

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ชอบความสัมพันธ์ที่คาดการณ์ได้

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ชอบใช้หลักการในการแก้ปัญหา

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ชอบลองวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 826
ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 844
ทำงานที่น่าสนใจก่อน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นขั้นเป็นตอน
บุคลิกภาพ 3

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
ความรู้สึกจะถูกก็ต่อเมื่อมีเหตุผล

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
ความรู้สึกทุกอันมีความหมาย

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
ไตร่ตรองข้อสรุปด้วยตัวเอง

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
เชื่อหรือเห็นด้วยกับข้อสรุปที่ผู้อื่นไตร่ตรองแล้ว

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
มักจะรู้เมื่อมีการใช้เหตุผลอย่างผิดๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
มักจะรู้เมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
เลือกที่จะพูดความจริงแทนที่จะพูดในสิ่งที่เหมาะสม

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
เลือกที่จะพูดในสิ่งที่เหมาะสมมากกว่าจะพูดความจริง

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
ประพฤติตนกับคนอื่น อย่างมีหลักการ ตามที่จำเป็น

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
ประพฤติตนกับคนอื่นอย่างเมตตาและจริงใจ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
โลกควรจะอยู่ด้วยหลักการเหตุผล

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
โลกควรจะรับรู้ถึงความแตกต่างของตัวบุคคล

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
วิเคราะห์ความสำคัญของทางเลือกและผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 876
ไม่ชอบให้คนถามความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่บ่อยๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 894
ชอบให้คนถามอยู่เสมอว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง
บุคลิกภาพ 4

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
อยากให้ชีวิตชัดเจน ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
หาวิธีปรับตัว และเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
ชอบรู้ล่วงหน้าว่า จะพบกับอะไร

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
ชอบการปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
สนุกกับการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
สนุกกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
รู้สึกดีขึ้น เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้ว

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
ชอบที่จะเปิดโอกาสไว้เสมอ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
ทำงานเพื่อให้มีชีวิตที่ลงตัว เป็นไปตามแผน

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นเท่าที่จะทำได้ จะได้ไม่พลาดในสิ่งที่ผ่านเข้ามา

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
ลงตัวและเป็นระบบ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
คร่าวๆ ยืดหยุ่น และแล้วแต่สถานการณ์

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
เห็นว่าเวลามีอยู่จำกัด และทำตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
เห็นว่าเวลามีอยู่เหลือเฟือ กำหนดการยืดหยุ่นได้

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
ชอบการทำงานตามแผนให้เสร็จ

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
ไม่สนใจงานตามแผน ถึงแม้จะทำแผนไว้ก็ตาม

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 926
รู้สึกดีขึ้นถ้าวางแผนไว้

Notice: Undefined variable: user_id in /home/ton/jurgun/register.php on line 944
อยากทำอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามามากกว่า
คุณชอบทำอะไรบ้าง?
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 982
/>
ท่องเที่ยวแบบพักผ่อน
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 991
/>
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1003
/>
กิน
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1012
/>
บอร์ดเกม
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1024
/>
กีฬา
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1033
/>
ปาร์ตี้
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1045
/>
ออกกำลังกาย/รักสุขภาพ
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1054
/>
เกมมือถือ/คอมพิวเตอร์
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1066
/>
การเงิน/ลงทุน
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1075
/>
ดนตรี
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1087
/>
ชอปปิ้ง/แฟร์ชั่น/เครื่องสำอาง
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1096
/>
ภาพยนต์/ซีรี่/ละคร
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1108
/>
การทำธุรกิจ
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1117
/>
หนังสือ
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1129
/>
ภาษา
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1138
/>
เทคโนโลยี่/IT
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1150
/>
ดูดวง
Notice: Undefined variable: user_interest_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1159
/>
ศิลปะ
อื่นๆ
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1186
/>
ดื่มแอลกอฮอล์ได้
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1195
/>
สามารถทานเนื้อสัตว์ได้
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1207
/>
สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1216
/>
สามารถว่ายน้ำได้
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1228
/>
สูบบุหรี่
Notice: Undefined variable: user_preference_object in /home/ton/jurgun/register.php on line 1237
/>
นอนกรน/กัดฟัน