News Feed

About

Quiz

Match

Profile
คำถามที่ < {{questionNumber}} > ออกจาก {{QUESTIONS.length}}
{{question}}
{{myChoice.question_word}} คำตอบของคุณ
  • {{x.question_word}}
{{theirChoice.question_word}} คำตอบของคนในฝันของคุณ
  • {{x.question_word}}
ให้ความสำคัญเรื่องนี้
  • สำคัญมากจริงๆ
  • สำคัญหน่อย
  • ปานกลาง
  • ไม่ค่อยสำคัญ
  • ไม่สำคัญเลย